วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีแก้กรรมจากการทำแท้ง

วิธีแก้กรรมจากการทำแท้งโดยการถวายสังฆทาน
สังฆทานประกอบด้วย

1. ผ้าไตรเต็ม 1 ชุด
2. ดอกไม้
3. ธูป
4. เทียน
5. ปัจจัยอื่น ๆ ตามศรัทธา (เช่น อาหาร คาว - หวาน เงิน ฯลฯ)

ก่อนนำชุดสังฆทานไปวัดให้อธิฐานจิตดังนี้

คำอธิษฐาน

"ข้าพเจ้ากราบถวายผ้าไตรจีวร ดอกไม้ ธูป เทียน และปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตในบุญกุศลที่ได้สังฆทานในครั้งนี้ให้กับตัวข้าพเจ้า สามี (ภรรยา)
บุตรที่ได้เจตนาทำแท้ง ไม่ได้เจตนาทำแท้ง (หรือที่ตายไป แนะนำผู้อื่นทำแท้งอย่างไร)
บุตรที่มีชีวิตอยู่ คุณพ่อ คุณแม่ พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและชาตินี้ที่กำลังส่งผลให้
(ทุกข์กาย ทุกข์ใจ อย่างไร ฯลฯ ) ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ขอความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกาย วาจา ใจ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวนามมาแล้วนั้น ได้รับผลบุญกุศลนี้
และมีอริยทรัพย์ติดตามไปทุกภพทุกชาติ หากจะจุติใหม่เมื่อใด ขอให้จุติเป็นมนุษย์
มีจิตใจและร่างกายสมบูรณ์ มีโภคทรัพย์ที่สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว แก่เฒ่าตาย
ได้พบพระพุทธศาสนา และมีดวงตาเห็นธรรม"

เมื่อธิษฐานจิตดังนี้แล้ว จึงนำของนั้นไปถวายพระ ขณะท่านให้พร ให้กรวดน้ำอธิษฐานจิตว่า

"ข้าพเจ้าขอฝากบุญกุศลนี้ไปกับแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย
และแม่โพสพไปให้ดวงวิญญาณของลูก ตลอดจนท่านทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามไปแล้วนั้น
พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยเทอญ"

และให้หมั่นทำบุญกุศล ถือศีลกินเจ สวดมนต์ภาวนา อธิษฐานจิตอุทิศบุญจากการเจริญทาน ศีล ภาวนา พร้อมทั้งขอให้เขาอโหสิกรรม 

ขอบคุณที่มา เวปพลังจิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น